Čtyřicetileté období poznamenané totalitním komunistickým režimem, který zásadně ovlivnil všechny oblasti života včetně módy. Způsob odívání se stal součástí ideologického boje a nástrojem utváření nového podřízeného vztahu jedince ke společnosti. Omezování individuality se projevovalo stejně důsledně v módě jako v každodenním životě a tento tlak působil v různé intenzitě celé čtyřicetileté období vlády komunistické strany. Procházel vývojem od tvrdého postoje oficiálních míst na začátku padesátých let, přes přijetí vnějších forem životního a oděvního stylu západní demokratické společnosti od poloviny let šedesátých až k zhroucení totalitního režimu v Československu v roce 1989.
Přednáší PhDr. Konstantina Hlaváčková, autorka knihy Móda za železnou oponou.
Více informací naleznete na:
www.facebook.com/events/963429597092114/.


Přednáška, 14. 3. 2017, 18:00, Centrální depozitář UPM, Červeňanského 2843/19, Praha 13
Vstup zdarma.

MODA ZA Z OPONOU
Vytisknout