Mobilní sběrný dvůr (MSD)jeurčen pro krátkodobý sběr odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy.
Tak jako ve stacionárním sběrném dvoře bude svozová společnost povinna vést evidenci občanů, kteří zde odpad odloží.
Bude požadovat jméno a příjmení, adresu, druh a množství odpadu.

MSD bude umístěn na uvedeném stanovišti pouze po dobu 6 hodin a občané zde mohou zdarma odložit:

  -  objemný odpad

dřevěný odpad

odpad ze zeleně

suť

 


 

 

 

 

Aktualizováno: 18.01.2018 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 3245 x
Vytisknout