Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů odpadů:

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, odpad s obsahem rtuti (např. teploměry),
olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergeny obsahující 
nebezpečné látky (čistící prostředky), léčiva.
Jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích).

Kapalné a nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!

Kontakt na řidiče v případě, že nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu svozové vozidlo: 
tel. 739 412 393, 604 705 036.


Harmonogram sběru nebezpečného odpadu a jedlých olejů 2022

sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů 2022

Vytisknout