logo mšmt

 

Městská část Praha 13 se stala úspěšným žadatelem o finanční podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání v Praze 13 je realizován ve spolupráci s Městskou částí Praha- Řeporyje.

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách na území Praha 13 a zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání v dané lokalitě pro rozvoj potenciálu každého žáka.

Termín realizace projektu: 1.11.2016 – 31.10.2017

odkaz: http://www.praha13.cz/MAP

 
Co je MAP

Místní akční plán vzdělávání pro školský obvod Prahy 13 týkající se území MČ Praha 13 a Praha – Řeporyje (dále jen MAP) je zaměřený na klíčová témata vzdělávání  a podporu rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku do 15 let. Byla zvolena úroveň základní MAP.
Projekt bude zaměřen na všechna opatření dle výzvy (povinná, doporučená, volitelná). Do projektu se zapojí veřejné i soukromé školské subjekty a jejich zřizovatelé.

Cíle Projektu:

zpracování MAP pro Prahu 13 je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách na území správního obvodu Praha 13 (MČ Praha 13 a MČ Praha Řeporyje) tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Tato spolupráce povede k:

-  systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol

-  sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání

-  podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka

-  dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole

-  zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

-  rozsáhlejšímu a efektivnějšímu čerpání dotací v oblasti školství


Aktuality

Archiv pozvánek

Dokumenty

Pracovní skupiny

Řídící výborRealizační tým

MAP – kontakty na administrativní sekci

Jméno Instituce Telefon E-mail
Ing. Bc. Petra Řezáčová
Manažer projektu
Lektor
Koordinátor DUMY.cz
ITveSkole.cz
606 069 067rezacova@itveskole.cz
Ing. Markéta Čedíková
Administrativní PM 
 MČ Praha 13235 011 444 Cedikovam@praha13.cz
 Ing. Světla Džmuráňová
Finanční manažer
 MČ Praha 13235 011 240 DzmuranovaS@praha13.cz

 
MAP – kontakty na odborný tým a odborné garanty

Jméno InstituceTelefon
E-mail
Ing. Vlastislav Vilímek
Expert pro strateg. plán. projektu
Realizační logistik
ITveSkole.cz
777 200 990vvilimek@boxed.cz
Mgr. Marcela Fuglíková
Expert pro vzdělávání
Pedagog
FZŠ Trávníčkova
602 931 755m.fuglikova@seznam.cz
Ing. Lenka Weignerová
Expert pro vzdělávání
Pedagog
ZŠ Praha 5
725 700 400weignerova@zs-reporyje.cz

 

Kontakty MAP Praha 13

  • Mgr. Evžen Mošovský

odborný pracovník odboru školství

E-mail: MosovskyE@praha13.cz

  • Ing. Nikola Uramová

odborný pracovník odboru školství - dotace z EU v oblasti školství

E-mail: UramovaN@praha13.cz

  • Ing. Bc. Petra Řezáčová

Manažer projektu MAP Praha 13

E-mail: prezacova@itveskole.cz

 

Vytisknout