Metropolitní plán je novým územním plánem hl. m. Prahy a určuje, jak se bude v příštích letech naše hlavní město rozvíjet. Jeho vznik si vyžádala potřeba komplexně přistoupit k proměně územního plánování Prahy. Cílem je vrátit se k tradičnímu, předsocialistickému plánování struktury města. Ta se totiž mění mnohem méně, než způsob využití té či oné budovy. Plán se chce se vyhnout množství žádostí o změny správným nastavením regulativů tak, aby jich bylo méně, ale aby přísně ošetřovaly klíčové parametry. Metropolitní plán jasně vymezuje veřejná prostranství, struktury a kompozice zástavby či stanovuje výškovou regulaci.

Pro konkrétní příklad uveďme, že Metropolitní plán kupříkladu rozvine potenciál nábřeží Vltavy i jejích přítoků tak, aby ožily oba břehy. Rovněž zvýší kvalitu veřejných prostranství, aby se lidé měli kde setkávat. Metropolitní plán se samozřejmě týká všech  městských částí Prahy. Hlavní město má vizi a konkrétní plán rozvoje. A to je dobře!

Metropolitní plán

Kompletní návrh plánu je zveřejněn na plan.iprpraha.cz. Současná verze má číslo 3.3.

Eva Libigerová
Tisková mluvčí


mpp anot
Vytisknout