Letos bez petard!

Vážení občané,
s blížícím se posledním dnem roku upozorňujeme na změnu obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č. 4/2017, dle které je od 1.12.2020 na územ hl.m. Prahy zakázáno používat  výrobky, které ke svému neřízenému letu využívají zahřátý vzduch či horké spaliny z vyvíječe plamenného hoření, jako jsou zejména výrobky pod názvem lampiony štěstí, létající lampiony, létající štěstí či létající přání.  Porušení této vyhlášky může být posouzeno jako přestupek s možností uložení peněžité pokuty až do výše 100.000,-Kč.
Veškeré detaily naleznete na praha.eu.

pyrotechnika
Vytisknout