Kroužky přímo v základních a mateřských školách Praha 13 pořádá školské zařízení Kroužky. 

kroužky pro děti


Např.: Vědecké pokusy, Florbal, Gumičkování-korálkování, Keramika, Minijudo, Tanečky, Hip hop, Bojové sporty, Vaření a další.. 

Chcete mít šťastné dítě? Zjistěte aby volný čas trávilo aktivně! Podle výzkumu Národního institutu dětí a mládeže (NIDM) se právě děti, které svůj čas mimo školu tráví nějakou aktivitou například v zájmovém kroužku, cítí šťastnější. A nabídka zájmových aktivit se v dnešní době čím dál pestřejší. Podle Marie Růžičkové ze školského zařízení Kroužky budou letošním hitem elektrokroužek a kroužek „112“.

Výzkum NIDM) také ukázal, že děti trávící svůj volný čas  alespoň 1x týdně v nějakém zájmovém kroužku získávají nové dovednosti a zkušenosti. Navíc také nevědomky předcházejí sklonům k rizikovým projevům chován a rozvíjí i svůj „sociální kapitál“– síť vztahů a kontaktů mimo rodinu.

Je vůbec ale možné v dnešní době tabletů, dokonalých PC her, a desítek televizních pořadů děti zaujmout? Marie Růžičková je přesvědčena, že ano. A důkazem je podle ní i fakt, že zájmovou činnost ve společnosti Kroužky v loňském roce navštěvovalo v ČR a v Bratislavě 15 000 dětí.

„Sportovní kroužky stále u dětí vedou a je to dobře“ připomněla Marie Růžičková nejoblíbenější způsob trávení volného času dětí. „V posledních letech se děti ale hodně zajímají o technické kroužky. Velmi oblíbené jsou naše Vědecké pokusy, které náš odborný tým neustále doplňuje o zábavné pokusy z chemie, fyziky a přírodovědy. Letos jsme pro tyto zvídavé děti připravili elektrokroužek. U zábavné a bezpečné stavebnice budou zapojovat obvody, čímž rozsvítí světlo, spustí zvonění, naladí rádio, vyrobí detektor lži! Je úžasné, že hrou se tak naučí, jak věci kolem nich fungují,“ uvedla Marie Růžičková.

Ty, kteří technice neholdují a jsou spíše umělecky zaměřeny, letos možná zaujme kroužek Švadlenka, kde se naučí šít, plést, vyšívat... „To co jejich babičky uměly běžně, je dnes výjimečná a pro děti velmi atraktivní záležitost. Tradičně je u dětí s výtvarným talentem velmi oblíbená keramika, vyrábění šperků z korálků a samozřejmě malování a kreslení ve výtvarném kroužku,“ řekla ředitelka školského zařízení Kroužky.

Hitem letošního školního roku bude podle Marie Růžičkové také kroužek „112“.  Děti se díky poutavé odborné metodice a krásným pomůckám seznámí hravou formou se zásadami bezpečnosti, 1. pomocí a prací záchranného integrovaného systému. Každý týden tento zábavný a důležitý kroužek povedou odborně školení lektoři, a navíc je v průběhu roku navštíví policisté, hasiči a záchranáři.

Společnost Kroužky

Školské zařízení Kroužky zájmový čas dětí organizuje už 16 let. V Česku má kromě Prahy pobočky ve východních, západních a  severních Čechách a na celé Moravě. Od loňského roku působí také na Slovensku.  V loňském roce společnost Kroužky organizovala zájmové aktivity pro 15 000 dětí. Novinkou jsou letos edukativní kroužky „112“ a elektrokroužek.


Novinky společnosti Kroužky

kroužek 112

elektrokroužek

švadlenka

mini judo ve školce

 

Tradičně oblíbené kroužky

vědecké pokusy

florbal

keramika

badminton

hip hop

vaření


Rozvrh kroužků, přihláška, reference a další informace na www.krouzky.cz 

Vytisknout