Využijte dotaci v hl. m. Praze až 127 500 Kč na pořízení ekologického kotle nebo tepelného čerpadla a zlepšete životní prostředí.

Dotaci získáte na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě.


Požádejte o dotaci na Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, 4. patro, kancelář č. 419, e-mail
kotlikovedotace@praha.eu.

O dotace na již realizovanou kompletní výměnu tepelného zdroje můžete žádat od března 2016 do 29. 12. 2017.

Podrobné informace o projektu najdete zde
.
Vytisknout