Zveřejněno od:04.01.2021 0:00:00
Zveřejněno do:31.12.2021 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:Koronavir - nařízení Hygienické stanice HLMP č. 17/2020
Značka:HSHMP 77533/2020
Původce:Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IČ:71009256
Adresát:Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IČ:71009256
Stav:Vyvěšeno


134260852-46683-201210140718.pdf
Vytisknout