Předsedkyně
Ing. Vít Bobysud
BobysudV@praha13.cz
Místopředsedkyně
Mgr. Yveta Kvapilová
kvapilovay@praha13.cz
Členové
Mgr. Michal Prošek
Ing. Jaroslav Mareš
Bc. Eliška Zemanová, DiS. 
JUDr. Věra Adámková
Ing. Jiřina Kratochvílová
Olga Faltejsková
Ivana Todlová
 Tajemník
Ing. Milada Martinovská

Vytisknout