Starosta David Vodrážka dnes v nových prostorách přivítal zástupce klubů pro seniory a diskutovali o svých plánech.

„Péče o seniory a s tím spojená přístavba Lukáše je jednou z priorit naší městské části. Nová přístavba navýšila kapacitu bytů a přinesla také nové komfortní zázemí pro kluby, kterých zde působí celkem 10. Všechny zajišťují nenahraditelnou práci, připravují nejrůznější setkání, společné aktivity, oslavy narozenin, výlety a  touto cestou všem za jejich práci velmi děkuji. Nabízejí totiž aktivní trávení volného času pro naše dříve narozené sousedy,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka. „Dnes jsme diskutovali o činnosti jednotlivých klubů a možnostech, jak může radnice jejich činnost dále podpořit. Vážím si neuvěřitelného nadšení, se kterým zástupci jednotlivých klubů připravují akce pro své členy a vzájemně se také inspirují.“

Přízemí nového objektu se stalo stabilním a moderně vybaveným zázemím pro kluby seniorů. Ve dvou místnostech mají kluby možnost organizovat společná setkání, oslavy, přednášky nebo vzdělávací kurzy. K dispozici mají také moderní techniku, takže si mohou připravit i filmové večery nebo promítání fotografií ze svých cest. Klubů pro seniory v městské části působí třináct a jejich členové svými aktivitami dokazují, že je pořád co dělat a umí se bavit i v pokročilém věku. Kluby pro seniory jsou v městské části Praha 13 velmi populární, členská základna čítá řádově 200 členů a noví zájemci jsou stále vítáni.

Radnice Prahy 13 v září dokončila přístavbu Střediska sociálních služeb Prahy 13 v hodnotě 30,5 milionu korun, která rozšířila kapacitu Střediska sociálních služeb Prahy 13.  „Přístavba byla zahájena na jaře v roce 2021 a je součástí areálu, ve kterém sídlí Středisko sociálních služeb Prahy 13.  Jedná se o výstavbu čtyřpodlažního objektu, kde ve třech podlažích je umístěno deset malometrážních bytů pro seniory a v přízemí se pak nachází dva víceúčelové klubové sály pro setkávání seniorů. Chtěl bych poděkovat vedení městské části za jeho správné rozhodnutí přistavit nové byty v Lukáši. Stejně tak velký dík patří zejména zaměstnancům úřadu MČ, kteří stavbu organizovali a pracovníkům zhotovitele a všem ostatním dodavatelům, kteří všechno postavili. Je skvělé, že se vše postavilo během jednoho roku,“ poděkoval ředitel střediska Jiří Mašek

Setkání předsedů klubu seniorůSetkání předsedů klubu seniorůSetkání předsedů klubu seniorůSetkání předsedů klubu seniorůSetkání předsedů klubu seniorůSetkání předsedů klubu seniorů
Vytisknout