3. zasedání ZMČ Praha 13 dne 9. 3. 2011

Interpelace - doc. Ing. Praus, CSc. (bezpečnost VO).pdf

Interpelace - doc. Ing. Praus, CSc. (doprava v klidu VO).pdfI 

Interpelace - doc. Ing. Praus, CSc. (financování dopravy v klidu).pdf 

Interpelace - doc. Ing. Praus, CSc. (oprava děr v silnici).pdf   

Interpelace - doc. Ing. Praus, CSc. (zadluženost MČ).pdf 

Interpelace - E. Prausová (investice do domu seniorů, odkoupení HZS, programové prohlášení rady).pdf

Interpelace - Ing. Dlesk, MBA (dozor MP u ZŠ).pdf 

Interpelace - Ing. Drhová, PhD. (projednání JŘ výborů na ZMČ).pdf 

Interpelace - Ing. Helikarová (pí Jungwirthová).pdf 

Interpelace - Ing. Helikarová (SZM).pdf 

Interpelace - Ing. Šeferna (investice do RZ Kozel a Nový Kozel).pdf  

Interpelace - Ing. Šeferna (nákup aut).pdf

Interpelace - Ing. Šeferna (personální obsazení komisí RMČ).pdf 

Interpelace - Ing. Vítková (dohled v Centrálním parku).pdf 

Interpelace - L. Jirků (Agenda 21).pdf 

Interpelace - L. Jirků (KD Mlejn).pdf 

Interpelace - L. Jirků (KI-dotaz občana).pdf 

Interpelace - L. Jirků (reference na KI).pdf 

Interpelace - L. Jirků (SZM).pdf

Interpelace - L. Kotková (kapitola 07-Bezpečnost).pdf 

Interpelace - Mgr Lapáček (výpověď z bytu).pdf

Interpelace - Mgr. Dóžová (informování ZMČ o plnění závazků KI).pdf

Interpelace - Mgr. Dóžová (KI - nezávislá analýza portfólia).pdf 

Interpelace - Mgr. Dóžová (kontejnery na komunální odpad).pdf

Interpelace - Mgr. Dóžová (poškozený stojan pro pejskaře).pdf 

Interpelace - Mgr. Krejčík (zóny se zákazem pití).pdf

Interpelace - Mgr. Sedláčková (SZM).pdf

Zveřejněno: 04.10.2012 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 2890 x
Vytisknout