Ve dnech 2. a 3. 10. 2020 se konají volby do Senátu Parlamentu České republiky. Od 17. 9. do 30. 9. do 16.00 se na Odboru občansko-správním ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 13, Nové Butovice, vydávají voličské průkazy (3. patro, dveře č. 433), a to v úředních hodinách:

pondělí, středa: 8.00 – 18.00

úterý, čtvrtek, pátek: 8.00 – 13.00

O voličský průkaz můžete požádat, máte-li trvalý pobyt na území MČ Praha 13. V žádosti lze uvést (zaškrtnout), pro které kolo voleb má být vydán. Pokud to neuvedete, bude vám vydán automaticky voličský průkaz pro první i druhé kolo voleb. Žádost najdete na webových stránkách www.praha13.cz v sekci Volby nebo je k dispozici přímo v místě výdeje voličského průkazu. Při podání žádosti je nutné předložit k prokázání své totožnosti platný doklad.

Upozorňujeme, že s vydaným voličským průkazem můžete v senátních volbách konaných ve dnech 2. a 3. 10. (v případě II. kola ve dnech 9. a 10. 10.) hlasovat pouze ve volebním obvodu č. 21 (v kterémkoli okrsku), do kterého patří Praha 5, Praha 13 a Praha – Řeporyje.

Bližší informace o voličských průkazech získáte na www.praha13.cz v sekci Volby, na tel. 235 011 313 (317) nebo na MaskovaS@praha13.cz.

 

Vloženo: 14.09.2020 – Eva Černá ; Přečteno 410 x
Vytisknout