Logo STOP 10X5
Ceník inzerce
  • Řádková inzerce:

Jedna započatá řádka textu ......................................... 65 Kč
Zvýraznění jedné řádky.................................................+30 Kč
Zvýraznění celého textu..................+20 Kč za každou řádku

Podací list řádkového inzerátu - on line 

  • Plošná inzerce:

1 cm2 ..............................................................................70 Kč
1/4 strany ................................................................. 7 700 Kč
1/2 strany ................................................................14 300 Kč
Celá strana ............................................................27 500 Kč
Poslední strana (zadní obálka)............................ 30 000 Kč + 21 % DPH

  • Slevy za opakovanou inzerci

3 - 4 vydání ..................................................................... sleva 5 %
5 - 9 vydání ....................................................................sleva 10 %
10 vydání (celoročně) ..................................................sleva 20 %

Na základě novely zákona č. 362/2009 Sb. o dani z přidané hodnoty, je celková cena inzerce navýšena o 21% DPH.

Hotové dodané inzeráty, přijímáme elektronickou poštou, na CD. Podklady musí být v některém z formátů: pdf .jpg, .gif (rozlišení 300 dpi). Černé písmo v dodané grafické úpravě musí být tvořeno 100% černé barvy, nikoli složeno ze čtyř barev (CMYK). Texty prosíme dodávat ve formátu MS Word (.doc nebo .rtf nebo .txt)


Příjem inzerce
pondělí, středa 8-18 hodin
úterý, čtvrtek 8-13 hodin

Adresa redakce
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 58
E-mail: inzerce@praha13.cz
Telefon: 235 011 229

Harmonogram uzávěrek na rok 2019uzávěrka

začátek distribuce

č.  1  leden 

  3. 12. 18

  21. 12. 18

č.  2  únor 

  14. 1. 19

   1. 2. 19

č.  3  březen 

  11. 2. 19

  1.  3. 19   

č.  4  duben 

  11.  3. 19

  29.  3. 19

č.  5  květen

   15.  4. 19

   3.  5. 19

č.  6  červen

  13.  5. 19

  31.  5. 19

č.  7  září

  12.  8. 19

  30.  8. 19

č.  8  říjen

   9.  9. 19

  27.  9. 19

č.  9  listopad

  7. 10. 19

  25. 10. 19

č.  10 prosinec

  11. 11. 19

  29. 11. 19

č.  1  leden  2020

  2. 12. 19

  20. 12. 19


Kontakt na redakci:

S
luneční náměstí 13, 158 00 Praha 13
E-mail:
 inzerce@praha13.cz, stop@praha13.cz

Tel.  235 011 227, 235 011 229


Formuláře ke stažení

Podací list řádkového inzerátu 

Podací list plošného inzerátu (dokument MS Word)

Rozměry inzertní plochy (dokument MS Word)

 

Zveřejněno: 16.03.2015 – Admin Administrator ; Přečteno 3208 x
Vytisknout