Logo STOP 10X5
Ceník inzerce
  • Řádková inzerce:

Jedna započatá řádka textu ......................................... 65 Kč
Zvýraznění jedné řádky.................................................+30 Kč
Zvýraznění celého textu..................+20 Kč za každou řádku

Podací list řádkového inzerátu - on line 

  • Plošná inzerce:

1 cm2 ..............................................................................70 Kč
1/4 strany ................................................................. 7 700 Kč
1/2 strany ................................................................14 300 Kč
Celá strana ............................................................27 500 Kč
Poslední strana (zadní obálka)............................ 30 000 Kč + 21 % DPH

  • Slevy za opakovanou inzerci

3 - 4 vydání ..................................................................... sleva 5 %
5 - 9 vydání ....................................................................sleva 10 %
10 vydání (celoročně) ..................................................sleva 20 %

Na základě novely zákona č. 362/2009 Sb. o dani z přidané hodnoty, je celková cena inzerce navýšena o 21% DPH.

Hotové dodané inzeráty, přijímáme elektronickou poštou, na CD. Podklady musí být v některém z formátů: pdf .jpg, .gif (rozlišení 300 dpi). Černé písmo v dodané grafické úpravě musí být tvořeno 100% černé barvy, nikoli složeno ze čtyř barev (CMYK). Texty prosíme dodávat ve formátu MS Word (.doc nebo .rtf nebo .txt)


Příjem inzerce
pondělí, středa 8-18 hodin
úterý, čtvrtek 8-13 hodin

Adresa redakce
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 58
E-mail: inzerce@praha13.cz
Telefon: 235 011 229


Kontakt na redakci:

S
luneční náměstí 13, 158 00 Praha 13
E-mail:
 inzerce@praha13.cz, stop@praha13.cz

Tel.  235 011 227, 235 011 229


Formuláře ke stažení

Podací list řádkového inzerátu 

Podací list plošného inzerátu (dokument MS Word)

Rozměry inzertní plochy (dokument MS Word)

 

Zveřejněno: 16.03.2015 – Admin Administrator ; Přečteno 10070 x
Vytisknout