Priority rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany městské části Praha 13 - Dokument upravuje priority městské části Praha 13 v oblasti plánování sociálních a návazných služeb pro období 2016 – 2021.

Prováděcí dokument Priorit rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany městské části Praha 13 na období let 2017 – 2020 - Prováděcí dokument rozvádí priority městské části Praha 13 v oblasti plánování sociálních a návazných služeb, zejména v oblasti péče o seniory a nastavení dotačního programu.

Koncepce rodinné politiky pro městskou část Praha 13 na období 2018 – 2024 - Dokument upravuje priority městské části Praha 13 v oblasti rodinné politiky.

Koncepce bezbariérovosti MČ Praha 13 na období let 2020 – 2030


Plán udržitelné městské mobility MČ Praha 13 – Návrhová část

Generel cyklistické dopravy

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v Praze 13 - (analýza stavu a potřeb)

Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 – Strategický rámec 2. aktualizace - (popis priorit a cílů)


Odkaz na výkresy územního plánu SÚ hl. m. Prahy 

Zveřejněno: 18.06.2015 – Admin Administrator ; Přečteno 101005 x
Vytisknout