Zveřejněno od:16.05.2018 0:00:00
Zveřejněno do:11.07.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška - Pávková Marie 206 EX 466/07-197
Značka:P13-24852/2018
Původce:Škarpa Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:05333661, Jan Škarpa
Adresát:Škarpa Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:05333661, Jan Škarpa
Stav:Vyvěšeno


Drazebni_vyhlaska.pdf
Vytisknout