Středy 6., 13. a 27. 3.  17.00 – 17.45

Fakultní základní škola Brdičkova, Lužiny

Pokud máte doma budoucího prvňáčka, zavítejte do naší miniškoličky. Vaši malí dráčci si při setkáních vyzkouší své schopnosti a dovednosti ještě před vstupem do 1. třídy (děti si převezmeme u šaten). V čase, kdy se postaráme o děti,

bude pro rodiče v budově školy otevřena Čajovna, kde budou probíhat na téma Školní připravenost dětí před vstupem do 1. třídy přednášky J. Kycltové - školního speciálního pedagoga a I. Stefanové – školního psychologa. Veškeré dotazy zodpovíme na skola@fzsbrdickova.cz.

Vytisknout