- 16 kB

 

 

Vážení spoluobčané,

zde si můžete stáhnout dotazník, s jehož  pomocí  bychom  rádi  zjistili, jaké máte potřeby  v oblasti  sociálních služeb  a  péče.  Na základě  vašich odpovědí z vyplněných dotazníků budeme schopni lépe určovat priority dalšího plánování sociálních služeb a tím i nepřímo zlepšovat kvalitu života u nás v Praze 13.

Dotazník je součástí tzv. komunitního plánování, ke kterému se Městská část Praha 13 připojila již v roce 2005. Někteří z Vás jste měli možnost navštívit Veletrh sociálních služeb Prahy 13 a I. veřejné setkání s občany na podzim roku 2007. A někteří z Vás jsou dokonce zapojeni do činnosti pracovních skupin.

Přesto považuji za vhodné krátce vysvětlit, co komunitní plánování vlastně je. Komunitní plánování je metodicky rozpracovaná a zkušenostmi prověřená metoda zjišťování názorů, návrhů a potřeb široké veřejnosti cestou zapojování občanů. V tomto případě je aplikována do oblasti rozvoje sociálních služeb. Na komunitním plánování se podílejí jak ti, kteří sociální služby z různých důvodů potřebují a využívají (uživatelé), organizace, které sociální služby zajišťují a poskytují (poskytovatelé) a samozřejmě zástupci městské části jako zadavatelé. Zástupci těchto tří stran se scházejí v pracovních skupinách.

Výsledkem dlouhodobé společné práce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb je takzvaný komunitní plán.

Smyslem komunitního plánování je vytvořit systém plánování sociálních služeb, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že vynakládané finanční prostředky jsou efektivně využívány v souladu s potřebami uživatelů a možnostmi poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb.

 

Děkuji za váš čas a spolupráci

Ing. David Vodrážka
starosta Městské části Praha 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde si můžete stáhnout dotazník ve formátu .doc :

 

A)  dotazník určený pro rodiny s dětmi ►►

B)  dotazník pro seniory ►►

C)  dotazník pro občany se zdravotním postižením ►►

 

Vyplněný dotazník

pak můžete odeslat elektronicky na adresu komplan@praha13.cz a nebo můžete dotazník vytisknout, vyplnit a poté jej vhodit do sběrných boxů umístěných na těchto místech:

 

·    ÚMČ Praha 13 (Informační centrum)

·    ÚMČ Praha Řeporyje (podatelna)

·    Poliklinika Lípa Centrum (vrátnice)

·    Poliklinika Hostinského (vrátnice)

·    Poliklinika Janského (cukrárna)

·    Středisko sociálních služeb Prahy 13 (Dům pro seniory Lukáš)

·    Restaurace u Beránků (Třebonice)

·    Lékárna U Kauflandu (Pod Hranicí 1304)

·    Lékárna Lužiny (Archeologická 2256)

·    Lékárna Luka (Mukařovského 1985, u stanice metra)

·    Lékárna Stodůlky (Hostinského 1533)

 

 

Vyplněný dotazník je možné zaslat i poštou na adresu

ÚMČ Praha 13, OSPZ, Sluneční nám. 13/2580, 158 00 Praha 5

 

Dotazníková akce prodloužena do 29. února 2008

V případě nejasností nám zašlete e-mail.

 

 

Zveřejněno: 26.05.2008 – Michaela Vítková ; Přečteno 9537 x
Vytisknout