Tyto případy většinou oznamuje PČR, sama týraná osoba, rodina týrané osoby, děti týrané osoby, základní nebo mateřská škola, lékař, často jde o anonymní oznámení.

 

Týraná osoba vždy může požádat o pomoc. Nikdo z nás nesmíme zapomenout: Nikdo nemá právo nás urážet a bít. V případě domácího násilí lze volat na pomoc PČR a žádat vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Pokud dojde k vykázání násilné osoby z místa bydliště v rodině s nezletilými dětmi, PČR vždy zasílá záznam o vykázání násilné osoby ihned na pracoviště příslušného OSPOD. Následně OSPOD kontaktuje týranou osobu.

OSPOD zajistí:

 - kontakt s Intervenčním centrem,

 - zprostředkuje odbornou pomoc pro týranou osobu a její rodinu,

- pomůže s dalšími případnými návrhy.

 

Každý případ je posuzován individuálně a veškeré postupy jsou voleny podle aktuálních potřeb týrané osoby a dětí a k zajištění jejich bezpečí.

 

Pokud jste obětí domácího násilí a máte děti, nemůžete rozhodovat jen za sebe. Domácí násilí se netýká jen Vás, ale i Vašich dětí. Pokud je dítě svědkem násilného chování, může ho to poznamenat na celý život. Nechraňte jen sebe, ale i své děti.

Pokud se rozhodnete opustit násilného partnera, připravte si tyto věci (krizový balíček):

-  občanský průkaz

-  svoje a dětí kartičky pojišťovny

-  rodné listy dětí

-  další důležité doklady

-  pár kusů základního oblečení (není nutné)

-  jednu hračku, které má dítě rádo

 

Pokud Vás partner napadl, postupujte následovně:

-  přivolejte Policii zavoláním linky 158

-  nechte se lékařsky ošetřit, žádejte zprávu z tohoto vyšetření

-  požádejte Policii o ochranu

-  následující den navštivte OSPOD, kde Vám poradí.

 

Je důležité být všímavý ke svému okolí!

Pokud má někdo podezření na to, že se v jeho okolí dítěti něco takového děje, má ze zákona povinnost takovou informaci oznámit!

 

Oznámit situaci nebo bližší informace, případně radu můžete získat osobně na pracovišti OSPOD v budově radnice MČ Praha 13, Sluneční nám. 13, 2. patro, č. dv. 327.

Vytisknout