Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MČ Praha 13 - logo                                                                                            Tisková zpráva

 3. 11. 2021


Starosta městské části Praha 13 David Vodrážka spolu s farářem Radkem Tichým dnes společně vystoupali na věž kostela sv. Jakuba Staršího v historické zástavbě Stodůlek a vložili symbolický vzkaz pro budoucí generace do renovované kopule. Kostelní věž právě získala novou střešní krytinu a následovat bude i oprava střechy nad vlastním kostelem.

„Věž kostela sv. Jakuba Staršího v historické zástavbě Stodůlek je jednou z historických dominant naší městské části.  Dnes jsme využili dokončení renovace střechy věže a vložili do opravené kopule společný vzkaz budoucím generacím,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka a dodal: “Tím nejdůležitějším, co budoucím obyvatelům předáváme, je místní příroda, úcta k historii a strategický rozvoj městské části, na který budou moci navázat. Osobně věřím, že se zde i dalším generacím bude příjemně bydlet a pracovat.“

„Stodůlecký kostel byl postaven na místě svého staršího předchůdce v roce 1903 a v 90. letech dostal novou střešní krytinu - asfaltový šindel. Ten bohužel po třiceti letech – mnohem dříve, než býváme u církevních staveb zvyklí – dosloužil. Přistoupili jsme proto k jeho postupné výměně. Protože střecha věže je na pokrývačskou práci nejnáročnější, začínáme právě od ní, v dalších dvou letech se bude pokračovat střechou nad vlastním kostelem,“ upřesnil Radek Tichý, katolický farář Prahy 13.

Novou krytinou je beternit-cembrit, který je lehčí, má delší životnost a na sousední budově fary se již osvědčil. Postavené lešení bylo zároveň příležitostí vyspravit fasádu, která na návrh zástupců památkové péče dostala lehce okrovější odstín. Byly také sneseny korouhvičky z nároží i velký kříž, které byly znovu pozlaceny. Ve věži kostela se bohužel neskrývalo poselství předchozích generací, jak tomu někdy bývá, o to větší hodnotu má poselství, které do ní bylo vloženo dnes.

Opravu střechy a fasády platí katolická farnost ze sbírek mezi věřícími. Přispěl také grant z Ministerstva kultury ČR.

Provoz kostela zůstává i po dobu rekonstrukce nezměněn. Konají se pravidelné bohoslužby, svatostánek je přes den otevřen k nahlédnutí a spočinutí a na adventní a vánoční období jsou již naplánovány vzdělávací a kulturní programy pro školy a též koncerty pro veřejnost včetně oblíbené „Rybovky“.

Lucie Steinerová

tisková mluvčí

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: steineroval@praha13.cz


Do kopule věže stodůleckého kostela byl dnes vložen vzkaz Budoucím generacímDo kopule věže stodůleckého kostela byl dnes vložen vzkaz Budoucím generacímDo kopule věže stodůleckého kostela byl dnes vložen vzkaz Budoucím generacímDo kopule věže stodůleckého kostela byl dnes vložen vzkaz Budoucím generacím
Vytisknout