Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MATRICE ZNAKU ořez 60x65 px Tisková zpráva
14. 6. 2019


 I Praha 13 se připojila k projektu MPSV-Týden pěstounství v Praze, který v metropoli probíhá právě v těchto dnech, tedy od 10. do 16. června. Jde o akci pořádanou v krajích České republiky v rámci projektu Systémová podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. Jejím cílem je vzbudit zájem občanů o náhradní rodičovství pro děti bez domova.

Odbor sociální péče uspořádal ve dnech 11. a 12. června Dny pěstounství v Praze 13 s účastí městské části Praha 17. Pěstouni za svou obětavou péči o přijaté děti dostali ocenění. To jim předala v Dětském centru Ptáčkov  herečka a pěstounka Nela Boudová, která promluvila o svých zkušenostech a poděkovala všem náhradním rodičům za to, že vytvářejí dětem v pěstounské péči nový domov. Pěstouny z městské části Praha 17 ocenila starostka Mgr. Jitka Synková.

  Den otevřených dveří, který se konal již v budově Úřadu městské části Praha 13, byl zacílen na zájemce o náhradní rodinnou péči. Ti se po celý den mohli účastnit přednášek na téma „Jak se stát pěstounem“.

„Jsem velmi potěšena, že Dny pěstounství v Praze 13 získaly podporu pana starosty Ing. Davida Vodrážky a že byly tak úspěšné. Překvapil nás velký počet zájemců, kteří se chtěli dozvědět, jak se mohou stát pěstouny a co všechno náhradní rodinná péče obnáší.  Z mého rozhovoru s koordinátorkou projektu z MPSV vyplynulo, že účast zájemců na třináctce byla nejvyšší v Praze,“ řekla vedoucí odboru sociálnípéče Blanka Vildová a dodala: „Úsilí všech pěstounů, kteří se chystají poskytnout dětem zázemí a lásku, si vážíme. Abychom pomohli co nejvíce rozšířit jejich řady, chystáme se podobný projekt v budoucnu zopakovat.“

Akce byla mezi návštěvníky vysoce ceněna, neboť to byla výjimečná příležitost, jak se potkat nejen s rodinami, které již děti přijaly, ale i s odborníky, kteří s pěstouny pracují.

Michala Králová
tisková mluvčí

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: kralovam@praha13.cz


IMG_2756

IMG_2731++


Vytisknout