Městská část Praha 13
www.praha13.cz
MATRICE ZNAKU ořez 60x65 pxTisková zpráva
13. 9. 2017

Dětské a sportovní hřiště Zázvorkova

Ve středu 13. září bylo slavnostně otevřeno kompletně zrekonstruované dětské a sportovní hřiště v ul. Zázvorkova v Praze 13.

Dětské hřiště je určeno těm nejmenším od 2 do 10 let. Jeho dominantním prvkem je lokomotiva doplněná bezpečnou houpačkou – tzv. hnízdem, kolotočem, péráky a novým pískovištěm. Na zrekonstruovaném hřišti zůstala pouze jedna původní hrací sestava, i ta však byla celá zrenovována. Celý povrch hřiště byl opatřen speciální dopadovou pryžovou hmotou a dalšími grafickými herními prvky. Rekonstrukce byla svěřena prováděcí firmě Česká zahrada, s.r.o. Celkové náklady činily 3,7 mil. Kč, z čehož 2 mil. Kč byly hrazeny z dotace Magistrátu hl. m. Prahy.

U sportovního hřiště, které je primárně určeno starším dětem a mládeži, byl odstraněn starý a nevyhovující povrch, jenž byl nahrazen povrchem novým z lité pryže. Byl zde instalován nový basketbalový koš a nový mobiliář. Hřiště bylo rekonstruováno firmou Gartensta plus, s.r.o. Celková cena činila 1,45 mil. Kč, přičemž 900 tis. Kč bylo hrazeno z dotace Magistrátu hl. m. Prahy.

Obě rekonstrukce probíhaly souběžně od podzimu 2016 a dokončeny byly v červnu 2017.

Rekonstrukce hřišť byla do plánu oprav zařazena na základě ročních kontrol bezpečnosti a na základě plánu obnovy hřišť dle jednotlivých lokalit naší městské části.

Pásku slavnostně přestřihl a hřiště symbolicky pokřtil starosta Prahy 13 David Vodrážka spolu s místostarostou Pavlem Jarošem za přítomnosti zástupců realizačních firem a dětí ze ZŠ Bronzová.

 

Eva Libigerová
tisková mluvčí městské části

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: libigerovae@praha13.cz

Zázvorkova_na web 1

Zázvorkova_na web 2

Zázvorkova_na web 3

Vytisknout