Dopoledne od 8.45 do 9.40 je možné zhlédnout výuku v některé třídě. Odpoledne od 16.00 do 18.00 si můžete prohlédnout prostory školy, pohovořit s učiteli, žáky i vedením školy. Beseda s vedením školy proběhne od 16.45. Pro děti budou v hale školy připravené soutěže. Více informací na www.zsmladi.cz.

Místo konání: Základní škola Mládí, Mládí 135
Vytisknout