Středa 26. 4. • 9.00 – 11.00
Mateřská škola Rosnička, Běhounkova 2474

Zveme všechny případné zájemce o umístění dítěte v Rosničce na informační schůzku.
Obsahem tohoto setkání bude školní řád, organizační schéma školy, kritéria přijetí.
Po dobu konání bude zajištěn pedagogický dohled dětí.
Srdečně vás zveme.
Vytisknout