Německá škola v Praze, Schwarzenberská 1 (stanice metra Nové Butovice)

Den otevřených dveří na českém gymnáziu (od 6. třídy). Nabízíme vzdělání německé kvality postavené na projektové výuce, podporující kritické myšlení dětí a rozvoj jejich osobnosti. Škola umožňuje žákům setkávání s jinými národy a kulturami a vychovává je tak k otevřenosti vůči světu, k toleranci a k mírumilovnému smýšlení.
Vytisknout