Dopolední část: 8.55 - 9.40 hod. - možnost zhlédnout výuku v některé třídě 1. nebo 2. ročníku nebo podle zájmu i v jiné třídě.

Odpolední část: 16.00 – 18.00 hod. - soutěže pro děti. Pro dospělé v 16.45 hod. beseda s vedením školy. V dalším čase si návštěvníci mohou školu prohlédnout, navštívit učebny, pohovořit s učiteli, žáky a vedením školy.
Více informací na www.zsmladi.cz.

Vytisknout