FZŠ Trávníčkova 1744/4

 8.00 – 11.40 - Možnost návštěvy rodičů ve třídách l. stupně

16.00 - Workshop pro rodiče

  Matematika podle prof. Hejného

  Genetická metoda čtení

  Sfumato – metoda čtení

  Anglický jazyk pro 1. třídu

17.00 - Beseda (ve školní jídelně) s vedením školy, možnost 

  konzultace se speciálním pedagogem a psychologem

Vytisknout