V průběhu dne můžete navštívit nejen hlavní budovu školy, ale také její dvě detašovaná pracoviště -  pro hudební a literárně dramatický obor v ZŠ Kuncova a pro výtvarný a taneční obor ve FZŠ Trávníčkova 1744.
V sále hlavní budovy školy si navíc můžete vždy v půl poslechnout malý koncert.
Vytisknout