Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MČ Praha 13 - logo                                                                                            Tisková zpráva

 6. 5. 2022

Den Země

V Centrálním parku Prahy 13 dne 5. května 2022 proběhla informační kampaň ke Dni Země. Pro širokou veřejnost, ale také pro děti ze škol a školek radnice připravila širokou paletu soutěží a informačních stánků. 

„Den Země si připomínáme již od roku 1970 a stále zůstává velmi aktuálním tématem. Životem ve městech jsme se postupně vzdálili tradičnímu soužití s přírodou a o to víc je třeba se tématům, které souvisí s životním prostředím, věnovat. Nežijeme na naší planetě sami a k přírodě je třeba přistupovat ohleduplně a zodpovědně,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka

Okolí Stodůleckého rybníka oživily informační stánky, v nichž uznávaní odborníci věcně a současně poutavě přiblížili zájemcům desítky rozmanitých environmentálních témat. Pro děti byly připraveny také různé soutěže se sladkými odměnami. 

„Den Země jsme symbolicky zahájili zasazením stromu, spolu s dětmi z místní mateřské školky. Dnešní akci tak bude u Stodůleckého rybníka připomínat dub zimní. Den Země pořádáme každoročně, věnujeme se mnoha tématům z péče o životní prostředí. Společně s partnery akce připomínáme nenásilným způsobem jak široké veřejnosti, tak dětem jako významné cílové skupině, že jsme dominující součástí života na naší planetě a že je třeba na to rozumným způsobem myslet při každodenních činnostech,“ zdůraznila Marcela Plesníková, místostarostka Prahy 13. 

Den Země, který se konal pod záštitou místostarostky RNDr. Marcely Plesníkové, pořádá městská část pravidelně ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy, DDM Praha Stodůlky, Městskou knihovnou, Spolkem Biodiverzita a Pražskými službami a.s. 

Mgr. Lucie Steinerová

Vedoucí oddělení tisku a informací

Tisková mluvčí

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, mob. 773 784 245, E-mail: steineroval@praha13.cz

Den Země 5.5.2022Den Země 5.5.2022Den Země 5.5.2022Den Země 5.5.2022Den Země 5.5.2022Den Země 5.5.2022Den Země 5.5.2022
Vytisknout