Nakouknutí do celoroční tvorby divadelních kroužků DDM Stodůlky.
Proběhne v Kulturním domě
Mlejn vstupné: 70 Kč (k zakoupení na místě, nebo v recepci DDM)
Vytisknout