Cestovní pasy s biometrickými údaji

 Datum podání žádosti
Doklad připraven k převzetí
04.10.2019 - pátek11.10.2019 - pátek
07.10.2019 - pondělí
14.10.2019 - pondělí
08.10.2019 - úterý
14.10.2019 - pondělí
09.10.2019 - středa16.10.2019 - středa
 
 

Vyhotovený cestovní pas  je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel (výdej dokladů), Úřadu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Nové Butovice
v úředních hodinách:

pondělí a středa od 8.00 do 17.45
úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00

 

 U P O Z O R N Ě N Í !

K převzetí cestovního pasu je nutné předložit doklady, na které jste byli upozorněni při podání vaší žádosti o vydání cestovního pasu


K vyzvednutí hotového dokladu se lze na našich webových stránkách elektronicky objednat na konkrétní den a hodinu.


Další informace k vydání cestovního pasu.

Vytisknout