Zveřejněno od:01.10.2018 0:00:00
Zveřejněno do:30.06.2028 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Výběrová řízení
Název:Čestné prohlášení (pro jmenování vedoucích úředníků)
Značka:P13-48131/2018 OKT/Mo
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


Cestne_prohlaseni_pro_jmenovani_vedoucich_uredniku_.pdf
Vytisknout