Městská část Praha 13

vyhlašuje dvacátý druhý ročník soutěže v sólovém zpěvu

"Butovický zvoneček 2022"


Soutěž je určena pro všechny děti, které navštěvují základní školu na území Prahy 13, studenty odpovídajících ročníků gymnázia i děti školního věku, které bydlí na Praze 13, ale navštěvují školu na území jiné městské části nebo v jiné obci. Uspořádání dvacátého druhého ročníku soutěže v letošním roce umožnilo postupné rozvolnění protiepidemických opatření, které naopak uspořádání soutěže v loňském roce zcela znemožnilo.

Více informací naleznete zde: 

Butovický zvoneček 2022Hlavní soutěž "Butovický zvoneček" se uskuteční 9. a 10.5. 2022 dopoledne od 9 do 12 hodin na radnici v obřadní síni.
 

  9. května 2022 - 1. – 3. třídy
10. května 2022 - 4. – 9. třídy

Ve čtvrtek 19.5.2022 se od 18 hodin uskuteční koncert vítězů Butovického zvonečku. 
Vytisknout