Upozornění pro občany

Z důvodu probíhajících stavebních úprav bude od 27. 3. do 8. 4.  omezen provoz odboru osobních dokladů a evidence obyvatel. 

Naléhavé případy (změna trvalého pobytu, návrh na zrušení trvalého pobytu) budou řešeny individuálně s vyšší časovou náročností.

V neodkladných případech doporučujeme občanům, aby své žádosti o občanský průkaz, cestovní pas, a nebo nahlášení jejich ztráty či odcizení a výpisy z evidence obyvatel  uplatňovali na jiných úřadech městských částí v Praze.

Provoz bude plně obnoven od 8. 4. 2019.

Za vzniklé potíže se předem omlouváme.

Tajemník ÚMČ Praha 13

Ing. Jaroslav Mareš

IMG_3735
Vytisknout