Na vycházce po Petříně budeme poznávat jedlé plané rostliny i stromy. S Magdalénou Dobromilou podle jejích dvou knih o bylinkách. Vycházka ve spolupráci s KC Vrchlická SONS ČR na Smíchově (www.sons.cz) je vhodná i pro nevidomé a slabozraké. Sraz je v 16.00 nahoře u schodů se sochami u petřínské lanovky nad zastávkou tramvají - Újezd. Vstupné je 150 Kč. S sebou podložku na sezení v trávě. Prosíme o potvrzení účasti formou SMS na tel. 775 690 806, majdas@volny.cz.

Vytisknout