Sběr bioodpadu

Bioodpad lze zdarma odevzdávat také do sběrného dvora na adrese:
Puchmajerova 50, Praha 5.


Sběr biologického odpadu -
listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky!

Upozornění -
pokud bude na stanovišti kontejner naplněn dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další.


Městská část

Ulice

Datum

Od

Do

Počet

Poznámka

Praha 13

Náměstí Na Lužinách

07.10.2023

09:00

12:00

1

Praha 13

K Sopce

07.10.2023

13:00

16:00

1

parkovací záliv

Praha 13

K Hájům x Okruhová

14.10.2023

09:00

12:00

1

zpevněná plocha u tříděného odpadu

Praha 13

K Řeporyjím x K Chabům

14.10.2023

13:00

16:00

1

u kapličky

Praha 13

K Fialce

20.10.2023

15:00

18:00

1

plocha u č. 1219

Praha 13

Chalabalova

21.10.2023

09:00

12:00

1

parkoviště proti č. 1611/7

Praha 13

Srnčí x U Dobráků

21.10.2023

13:00

16:00

1

 

listopad 2023

Městská část

Ulice

Poznámka

Datum

Od

Do

Počet

Praha 13

5.máje

plocha proti č. 325/55

04.11.2023

09:00

12:00

1

Praha 13

Mládí

parkoviště proti 824/14

04.11.2023

13:00

16:00

1

Praha 13

K Opatřilce x K Jihu

 

10.11.2023

15:00

18:00

1

Praha 13

Náměstí Na Lužinách

 

11.11.2023

09:00

12:00

1

Praha 13

Melodická x Operetní

 

11.11.2023

13:00

16:00

1

Praha 13

Vstavačová

u retenční nádrže

18.11.2023

09:00

12:00

1

Praha 13

K Řeporyjím x V Brůdku

u rybníka

18.11.2023

13:00

16:00

1

Praha 13

K Sopce

parkovací záliv

24.11.2023

15:00

18:00

1

Praha 13

K Fialce

plocha u č. 1219

25.11.2023

13:00

16:00

1

Vytisknout