Informace k prodeji bytových jednotek

podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění a v souladu s usnesením ZMČ č. 420 ze dne 9.12.2009 a č. 538 ze dne 8.9.2010

1/ v průběhu letních měsíců proběhlo zaměření jednotlivých bytových a nebytových prostor, za účelem zpracování  Prohlášení vlastníka budovy a znaleckých posudků a současně byly společnostmi IKON a Centra prováděny informativní schůzky pro nájemce

2/ prohlášení vlastníka budovy byla již vypracována na všechny bytové domy a v září schválena zastupitelstvem MČ. Následně byla předložena k odsouhlasení na magistrát hl.m. Prahy a nyní již běží řízení na Katastrálním úřadu

3/ ZMČ usnesením č. 538 ze dne 8.9.2010 schválilo prodej bytových jednotek na které byly zpracovány znalecké posudky, podle přiloženého seznamu  nájemců, při splnění podmínek stanovených příslušnými usneseními ZMČ a zákona č. 72/94 Sb. v platném znění

4/ seznam bytových jednotek, na které byly zpracovány znalecké posudky a které byly schváleny k prodeji  uvedeným usnesením - Mohylová č.p.1965,1966, Kurzova -Přecechtělova  2222-2228, Přecechtělova – Janského 2229-2233, Přecechtělova – Kurzova 2241-2245. Seznam dalších bytových jednotek určených k prodeji, na které bude zpracován znalecký posudek bude předložen na  jednání ZMČ v prosinci  

5/ do konce října budou  rozeslány všem nájemcům závazné nabídky na odkoupení bytu, která budou obsahovat  relevantní informace o kupní ceně za bytovou jednotku vč. podílu na společných prostorách a  zastavěném pozemku

6/ na závazné přijetí  nabídky má každý nájemce zákonnou lhůtu 6 měsíců

7/ následně se bude prověřovat, zda nájemce splnil všechny podmínky dané zákonem a  příslušnými usneseními ZMČ, které jsou podmínkou pro uzavření kupní smlouvy

8/ po převodu bytových jednotek do osobního vlastnictví bude třeba v každém technologickém celku založit podle výše uvedeného zákona Společenství vlastníků jednotek. Lhůtu pro založení, podmínky a vlastní založení SVJ budou organizovat společnosti IKON a Centra

9/ podrobnější informace o prodejích, podmínkách a následném vzniku SVJ zodpoví společnosti IKON a Centra


Podrobnější informace a průběh prací je zveřejněn na webových stránkách společností CENTRA a IKON.

 

O všech krocích budou oprávnění nájemci informováni včas prostřednictvím správcovských firem a další informace budou zveřejňovány na úřední desce a webových stránkách Městské části Prahy 13.


Více informací:

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 13 z 9. 12. 2009  o prodeji bytového fondu

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 13 ze 16. 6. 2010 - doplnění podmínek prodeje bytů

Obecné informace o postupu prodeje (duben 2010)

Praha 13 pokračuje v prodeji obecních bytů (tisková zpráva z 9. 12. 2009)

Seznam bytových domů, ateliérů a zastavěných pozemků (tabulka Excel)


Pro zajímavost:

Archiv - předchozí etapa prodeje bytových domů 2005 - 2009

Vytisknout