V rámci plnění aktivit Místní agendy 21 se uskutečnilo 18. září 6. Veřejné fórum občanů Prahy 13. Byli jsme velmi potěšeni velkou účastí občanů, kteří mají zájem aktivně se podílet na dění v naší městské části.

Podle počtu bodů v závěrečném hodnocení vzešlo pořadí témat, která jsou vnímána jako prioritní.

I vy se můžete zapojit do ankety a označit dvě témata, která osobně považujete za nejpalčivější a měla by se řešit přednostně.

Anketa obsahuje témata k řešení, která považují za nejpodstatnější účastníci 6. Veřejného fóra z 18. září 2017.

Máte k dispozici dva křížky. Zakřížkujte, prosím, témata, která považujete za nejdůležitější. Oba dva křížky můžete přidělit buď jednomu tématu nebo po jednom křížku dvěma různým tématům.

O výsledcích ankety Vás budeme informovat v časopise STOP.

Anketa - 6. Veřejné fórum Prahy 13

Anketa bude uzavřena 20.listopadu 2017.

Hana Zelenková
koordinátorka Místní agendy 21


6. Veřejné fórum 2017

Vytisknout