Tato analýza dopravy v klidu v Praze 13 s rozborem možnosti zavedení placených parkovacích zón byla zpracována v listopadu 2011 společností CITYPLAN spol. s r. o. na objednávku MČ Praha 13. Důvodem k tomuto zadání byla mj. skutečnost, že některé městské části (např. Praha 6, Praha 5) avizovaly, že budou řešit nedostatek parkovišť pro rezidenty zavedením zón placeného stání. Parkování je v sídlištních částech problémem a je také známo, že zejména v okolí stanic metra parkuje množství mimopražských řidičů.

Zpracování analýzy však rozhodně neznamená, že placené zóny budou v Praze 13 zavedeny. Vedení městské části bude při svém rozhodování přihlížet k názoru obyvatel. Proto proběhla anketa ve zpravodaji STOP a průzkum veřejného mínění, jehož výsledky se zpracovávají. Vedení městské části rozhodně nebude zavedení zón prosazovat proti vůli občanů.Analýza dopravy v klidu pro území MČ Praha 13 - textová část.pdf


Přílohy:

01 ZSJ Nové Butovice - západ,jpg

02 ZSJ Nové Butovice - východ.jpg

03 ZSJ Nové Butovice - jih.pdf

04 ZSJ Ohrada.pdf

05 ZSJ Lužiny - jih.pdf

06 ZSJ Lužiny - střed.jpg

07 ZSJ Luka.pdf

08 ZSJ Stodůlky - západ.jpg

09.1 Přepis sčítacích formulářů dle ZSJ - den.pdf

09.2 Přepis sčítacích formulářů dle ZSJ - noc.pdf

10.1 Přepis sčítacích formulářů dle stenic metra - den.pdf


10.2 Přepis sčítacích formulářů dle stenic metra - noc.pdf

11 - Popis základních sídelních jednotek (listy ČSÚ).pdf

Vytisknout