V pondělí 17. září proběhlo již 7. Veřejné fórum občanů Prahy 13, v rámci plnění aktivit Místní agendy 21.  Smyslem a cílem Veřejného fóra je vytyčení témat, které občané Prahy 13 považují za nejaktuálnější, a městská část by se jimi měla prioritně zabývat.

Ze závěrečného hodnocení vzešel tento seznam:

  1. Vykoupení pozemků pro dostavbu Centrálního parku
  2. Zásadní rozvojové záměry projednávat s dostatečným předstihem s širokou veřejností
  3. Výstavba nových parkovacích míst ( podzemní/nadzemní garáže) bez záboru zeleně
  4. Zachovat „Haldu“ jako nezastavitelné území s charakterem klidové zóny
  5. Podpora lidí v domácím prostředí včetně konceptu Domovinek

6a  Podpora volnočasových programů pro děti a rodiny v rámci Rodinné politiky

6b  Rekonstrukce dětských hřišť za použití přírodních materiálů (včetně povrchů)

7a  Zvýšit pozornost opravám a údržbě komunikací pro pěší

7b  KD Mlejn – zvýšit pestrost nabídky

8a – Přehled podnikajících subjektů podnikající na P13

8b – Dořešení pozemků pro propojení Centrálního parku a Prokopského údolí

  8c –Vznik „Letního kina“

(témata rozlišená písmeny a,b,c, měla shodný počet bodů)

Podle metodiky Místní agendy 21 je nyní dalším krokem předložení vybraných priorit k vyjádření širšímu počtu občanům.  K tomuto ověření získaných priorit slouží anketa v říjnovém časopise STOP a anketa na webu městské části, která bude spuštěna dokonce září. O výsledcích ankety Vás budeme informovat v dalších vydání časopisu STOP.

 

Hana Zelenková
koordinátorka MA 21

7. VEŘEJNÉ FÓRUM - ZÁPIS ZE 17. 9. 2018V rámci aktivit MA 21 si Vás dovolujeme srdečně pozvat na již 7. Veřejné fórum pro občany Praha 13, které se uskuteční v pondělí 17. 9. 2018 od 17:00 hodin v obřadní síni radnice na Slunečním nám. 13, Praha 5. Fórum je příležitost Vás občanům veřejně se vyslovit k tématům, která jsou pro Vás důležitá a zaměřit se na ně. Využijte možnost přispět k rozvoji naší městské části a aktivně se na něm podílet. Fórum se koná za účasti místostarosty Ing. Pavla Jaroše, odpovědného politika MA 21 Mgr. Štěpána Hošny a dalších zástupců MČ Praha 13.Hana Zelenková – koordinátorka MA 21

vyzaduji

Vytisknout