ZÁPIS Z 5. VEŘEJNÉHO FÓRA ZE DNE 13.10. 2016


Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Která opatření považujete za nejpodstatnější?

Občané se opět vyjádřili k problémům městské části

Ve čtvrtek 13. října proběhlo již 5. veřejné fórum občanů Prahy 13 organizované podle závazné metodiky iniciativy Místní Agenda 21, k jejímž principům se Praha 13 hlásí. Na setkání v obřadní síni se dostavilo asi 6 desítek občanů, zastupitelů a pracovníků úřadu městské části. Smyslem sezení byl sběr témat, která občané Prahy 13 považují za nejaktuálnější k řešení. Jednání zahájil zástupce starosty Pavel Jaroš společně se zodpovědným politikem – předsedou výboru pro Agendu 21 Štěpánem Hošnou a moderátorkou Danou Divákovou. Za vedení radnice se zúčastnila i zástupkyně starosty Marcela Plesníková.

Úvodem veřejného fóra seznámil předseda výboru pro Agendu 21 Štěpán Hošna všechny přítomné s plněním a výsledky deseti témat, které byly určeny jako priorita na Veřejném fóru v loňském roce. V další části seznámila moderátorka Dana Diváková přítomné s mechanizmem sběru témat. U sedmi stolů probíhala diskuze k jednotlivým oblastem – Rozvoj městské části, Životní prostředí, Doprava a bezpečnost, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání, Školství a kultura, Zdravotnictví a sociální věci, Stůl mládeže (průřez všemi uvedenými tématy pro mladé).

Účastníci si mohli vybrat jednu nebo více z těchto oblastí a u příslušného stolu přednést jakékoli své podněty z dané oblasti. Všechny podněty byly zapsány a diskutující u každého stolu pak společně vybrali dvě nejdůležitější témata v dané oblasti. Garanti všech stolů jednotlivě všem účastníkům představili témata vybraná u svého stolu. Vždy dvě TOP témata byla sepsána na samostatný velký plakát k závěrečnému hromadnému hodnocení. Každý účastník pak přidělil dva své body dvěma ze všech vybraných témat (nebo oba jednomu). Součtem bodů vznikl pořadník jedenácti témat, která účastníci považují za nejdůležitější.

Nejdůležitějším úkolem je podle nich realizovat vybudování startovacích bytů. Mezi dalšími požadavky byly např. rekonstrukce školního hřiště Janského, podpora výstavby P+R parkovišť, rekonstrukce školních jídelen, omezení negativního vlivu zahušťování staveb na životní prostředí, zavedení modrých parkovacích zón pro rezidenty, změna pozemků pod haldou v Centrálním parku na nezastavitelné pozemky, útlum hazardu v Praze 13, vybudování jídelny pro seniory v Nových Butovicích, údržba a ošetření komunikační zeleně a zabránění zástavbě stávajících zelených ploch.

Podle metodiky Místní Agendy 21 je nyní dalším krokem předložení vybraných témat k vyjádření občanům formou ankety ve STOPu a na webu městské části. O výsledcích ankety vás budeme ve STOPu informovat. Závěrem předseda výboru Štěpán Hošna přislíbil, že zmíněné podněty nezapadnou a že se jimi bude radnice v příštím období zabývat. Některá řešení však budou předána jiným subjektům, protože nejsou v kompetenci městské části.

David Michut

PLAKÁT - 5. VEŘEJNÉ FÓRUM


Vytisknout