Zveřejněno od:13.04.2018 0:00:00
Zveřejněno do:01.05.2018 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Název:výpůjčka budovy č.p.1746 na ppoz.parc.č.2160/28
Značka:P13-19499/2018 kop
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


vypujcka_budovy_c.p.1746_ma_poz.parc.c.2160-28.pdf
Vytisknout