Zveřejněno od:09.01.2018 0:00:00
Zveřejněno do:25.01.2018 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Název:uzavření smlouvy o pachtu spolu se smlouvou koncesní
Značka:P13-01511/2018 kop
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


uzavreni_smlouvy_o_pachtu.pdf
Vytisknout