Vystaveno od – doNázev, odbor a kategorie
18.04.201805.05.2018

pronájem části poz. 1236/78 k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
16.04.201804.05.2018

pronájem části poz. 2229/1 k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
16.04.201801.05.2018

pronájem části poz. 2173/1 k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
13.04.201801.05.2018

výpůjčka budovy č.p.1746 na ppoz.parc.č.2160/28
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
12.04.201828.04.2018

Volný prostor sloužící podnikání č. 4, Hostinského 1533, P5
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
12.04.201828.04.2018

Volný prostor sloužící podnikání č.13, Hostinského 1533, P5
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
12.04.201828.04.2018

Souhlas s rozšířením NS o dalšího nájemce
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
11.04.201827.04.2018

Záměr MČ Praha 13 rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce prostoru sloužícího podnikání
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
06.04.201823.04.2018

Výpůjčka části pozemků parc.č.3120 a 3121 k.ú.Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
26.05.201501.01.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetk. Aktualizovaný seznam vlastníků NV k 1.5.2015 - Praha 13
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace

Vytisknout