Zveřejněno od:7.8.2017 0:00:00
Zveřejněno do:23.8.2017 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Název:pronájem části poz. 2694/3 k.ú. Stodůlky
Značka:P13-39078/2017 kop
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


pronajem_casti_poz.parc.c.2694-3_k.u.Stodulky.pdf
Vytisknout