Zveřejněno od:10.5.2017 0:00:00
Zveřejněno do:27.5.2017 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Název:pronájem části poz. 2297/1 k.ú. Stodůlky
Značka:P13-24673/2017 kop
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Městská část Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


pronajem_casti_poz.parc.c.2297-1_k.u.Stodulky.pdf
Vytisknout