Zveřejněno od:16.04.2018 0:00:00
Zveřejněno do:01.05.2018 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Název:pronájem části poz. 2173/1 k.ú. Stodůlky
Značka:P13-19597/2018 kop
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


pronajem_casti_poz.parc.c.2173-1_k.u.Stodulky.pdf
Vytisknout