Zveřejněno od:18.5.2017 0:00:00
Zveřejněno do:5.6.2017 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Název:pronájem části poz. 2025 k.ú. Jinonice
Značka:P13-26190/2017 kop
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Městská část Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


pronajem_casti_poz.parc.c.2025_k.u.Jinonice.pdf
Vytisknout