Zveřejněno od:7.9.2017 0:00:00
Zveřejněno do:25.9.2017 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Název:pronájem části poz. 162/190,172/1 a 2189/1 k.ú. Stodůlky
Značka:P13-44639/2017 kop
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


pronajem_casti_poz.parc.c._162-190_172-1_2189-1_k.u.Stodulky.pdf
Vytisknout