Zveřejněno od:9.8.2017 0:00:00
Zveřejněno do:27.8.2017 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Název:pronájem části poz. 160/29,162/56,162/63 a 2185/2 k.ú. Stodůlky
Značka:P13-39521/2017 kop
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


pronajem_casti_poz.parc.c.160-29_162-56_162-63_2185-2_k.u.Stodulky.pdf
Vytisknout